فیلم های دروس رشته ریاضی

لینک صفحات فیلم های مربوط به دروس رشته ریاضی در اینجا قرار خواهد گرفت.

 

لینک صفحه فیلم های ریاضی عمومی ۱_ مکتب خونه 

 

لینک صفحه فیلم های آمار و احتمال مهندسی_مکتب خونه

 

لینک صفحه فیلم های معادلات دیفرانسیل فرادرس_فعلا رایگان

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.

 

لینک صفحه فیلم های ریاضی عمومی ۲ فرادرس_فعلا رایگان

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.

 

لینک صفحه فیلم های آمار و احتمال مهندسی فرادرس _فعلا رایگان

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.