جزوات دروس رشته ریاضی

محتوای آموزشی مربوط به دروس رشته ریاضی اینجا قرار خواهد گرفت.

دانلود جزوه ریاضی عمومی ۱_دکتر جعفر اوج بگ

منبع: وب سایت شخصی دکتر اوج بک

 

دانلود جزوه ریاضی عمومی ۲_ دکتر جعفر اوج بگ

منبع:وب سایت شخصی دکتر اوج بک

دانلود جزوه آمار و احتمال مقدماتی ۱_ دکتر جعفر اوج بگ

منبع: وب سایت شخصی دکتر اوج بگ

 

لینک صفحه دانلود مبانی علوم ریاضی

منبع: ۲۰file.org