جزوات دروس رشته شیمی

جزوات آموزشی مربوط به دروس رشته شیمی اینجا قرار خواهد گرفت.

جزوه شیمی عمومی ۱

منبع: سایت کتابخانه الکترونیکی پیام نور

 

جزوه شیمی عمومی ۲

منبع: سایت نو اندیشان

پسورد فایل فشرده: www.noandishaan.com