فیلم های دروس رشته شیمی

لینک صفحات فیلم های مربوط به دروس رشته شیمی در اینجا قرار خواهد گرفت.

 

لینک صفحه فیلم های شیمی عمومی فرادرس_ فعلا رایگان 

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.

 

لینک صفحه فیلم های شیمی عمومی۲

منبع: مکتب خونه

 

لینک صفحه فیلم های شیمی آلی فلزی

منبع: مکتب خونه

 

لینک صفحه فیلم های آزمایشگاه شیمی

منبع: مکتب خونه

فیلم های دروس رشته فیزیک

لینک صفحات فیلم های مربوط به دروس رشته فیزیک در اینجا قرار خواهد گرفت.

لینک صفحه فیلم های فیزیک پایه ۱ فرادرس_ فعلا رایگان

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.

 

لینک صفحه فیلم های فیزیک پایه ۲ فرادرس _ فعلا رایگان

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.

 

لینک صفحه فیلم های ترمودینامیک فرادرس_ فعلا رایگان

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.

 

لینک صفحه فیلم های فیزیک پایه ۳ مکتب خونه_ رایگان

 

لینک صفحه فیلم های ریاضی فیزیک ۱ مکتب خونه_ رایگان

 

لینک صفحه فیلم های ریاضی فیزیک ۲ مکتب خونه _ رایگان

فیلم های دروس رشته ریاضی

لینک صفحات فیلم های مربوط به دروس رشته ریاضی در اینجا قرار خواهد گرفت.

 

لینک صفحه فیلم های ریاضی عمومی ۱_ مکتب خونه 

 

لینک صفحه فیلم های آمار و احتمال مهندسی_مکتب خونه

 

لینک صفحه فیلم های معادلات دیفرانسیل فرادرس_فعلا رایگان

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.

 

لینک صفحه فیلم های ریاضی عمومی ۲ فرادرس_فعلا رایگان

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.

 

لینک صفحه فیلم های آمار و احتمال مهندسی فرادرس _فعلا رایگان

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.

جزوات دروس عمومی

جزوات آموزشی مربوط به دروس عمومی اینجا قرار خواهد گرفت.

دانلود جزوه اندیشه اسلامی ۱  (۶۴ صفحه_ تایپ شده)

منبع: سرای دانشجو

 

لینک صفحه دانلود جزوه اندیشه اسلامی ۲(۲۷ صفحه_ تایپ شده)

منبع:کتاب خانه الکترونیک پیام نور

 

لینک دانلود جزوه آیین زندگی( اخلاق کاربردی)-(۲۱۳ صفحه_تایپ شده)

منبع: کتاب خانه الکترونیک پیام نور

 

دانلود جزوه انقلاب اسلامی (۳۵ صفحه_ تایپ شده)

منبع: جزوه بان

 

دانلود جزوه تفسیر موضوعی قران_(۲۹ صفحه_ تایپ شده)

منبع:  شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج

لینک صفحه ی دانلود تاریخ امامت(تایپ شده)

منبع: تارنمای تاریخ اسلام
  • وارد صفحه ش که شدید یکم اسکرول کنید پایین, لینک دانلود زندگینامه هر امامی  به طور مجزا گذاشته شده.

جزوات دروس رشته شیمی

جزوات آموزشی مربوط به دروس رشته شیمی اینجا قرار خواهد گرفت.

جزوه شیمی عمومی ۱

منبع: سایت کتابخانه الکترونیکی پیام نور

 

جزوه شیمی عمومی ۲

منبع: سایت نو اندیشان

پسورد فایل فشرده: www.noandishaan.com

جزوات دروس زیست شناسی

محتوای آموزشی مربوط به دروس رشته زیست شناسی اینجا قرار خواهد گرفت.

 

لینک دانلود جزوه مقدمات ژنتیک جمعیت _ دکتر یاسایی

منبع: endbook.net

رمز فایل فشرده:  www.endbook.net

جزوات دروس رشته فیزیک

محتوای آموزشی مربوط به دروس رشته فیزیک اینجا قرار خواهد گرفت.

جزوه دست نویس فیزیک پایه ۱_بخش اول

جزوه دست نویس فیزیک پایه ۱ _بخش دوم

منبع:وب سایت راهنمای مهندسین ایران

جزوات دروس رشته ریاضی

محتوای آموزشی مربوط به دروس رشته ریاضی اینجا قرار خواهد گرفت.

دانلود جزوه ریاضی عمومی ۱_دکتر جعفر اوج بگ

منبع: وب سایت شخصی دکتر اوج بک

 

دانلود جزوه ریاضی عمومی ۲_ دکتر جعفر اوج بگ

منبع:وب سایت شخصی دکتر اوج بک

دانلود جزوه آمار و احتمال مقدماتی ۱_ دکتر جعفر اوج بگ

منبع: وب سایت شخصی دکتر اوج بگ

 

لینک صفحه دانلود مبانی علوم ریاضی

منبع: ۲۰file.org